Zajišťujeme kvalitní a spolehlivé služby v oblasti technické správy budov. Už deset let jsme Vaším opěrným bodem pro vytváření bezpečného pracovního prostředí a plnění zákonných povinností.

V oblasti elektro Vám nabízíme tyto služby:

 • revize elektroinstalace budov, hromosvodů, elektrických strojů a ručního nářadí (dle ČSN 33 1500, ČSN 33 1600 ed.2 a norem souvisejících)
 • revize nouzového osvětlení (v souladu s požadavkem zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění a vyhlášky o požární prevenci č. 246/2001 Sb.)
 • revize požárních klapek a stěnových uzávěrů (v souladu s požadavkem zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění a vyhlášky o požární prevenci č. 246/2001 Sb.)
 • vypracování protokolu o určení vnějších vlivů (dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, jako podklad pro revize elektrických zařízení dle ČSN 33 1500/1995)
 • školení zaměstnanců (dle požadavků zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce a vyhl. 50/78 Sb.)

Dále nabízíme služby v oblasti:

 • zajištění prevence rizik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny
 • koordinace BOZP na staveništích
 • požární ochrana
 • technická správa budov
 • energetické štítky budov
 • vyhrazená plynová zařízení

AKTUÁLNĚ!!!

Vážení zákazníci, i v tomto složitém období se Vám snažíme držet nastavené standardy.

 

TOPlist

J.K. facility s.r.o.
Rooseveltova 593/10
602 00 Brno
+420 543 216 962
live:sekretariat_596