Zajišťujeme kvalitní a spolehlivé služby v oblasti technické správy budov.

Máte svůj předmět podnikání, nebo jste pracovně vytížení a nemáte možnost udržet přehled o plnění všech povinností při provozu technických zařízení svého pracoviště? Nabízíme kontrolu stavu Vašich povinností, stanovení termínů, nastavení plánu kontrol a provádění požadovaných revizí. Náš plán kontrol a revizí Vám zajistí potřebný přehled a klid na vlastní práci.

Provádíme pravidelné kontroly a revize:

 • Elektrických spotřebičů
 • Elektrických strojů
 • Elektrických instalací
 • Ochrany před bleskem
 • Tlakového zařízení
 • Plynového zařízení
 • Komínů
 • Nouzového osvětlení
 • Požárních klapek
 • Požárních dveří a dalších požárně bezpečnostních zařízení.
 • Provádíme školení a zkoušky potřebné k bezpečnému provozu uvedených technických zařízení.

Nabízíme také služby v oblasti:

 • Zajištění prevence rizik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny
 • Koordinace BOZP na staveništích
 • Požární ochrana
 • Energetické štítky budov

AKTUÁLNĚ!!!

Přejeme Vám úspěšný rok 2024.

TOPlist

J.K. facility s.r.o.
Rooseveltova 593/10
602 00 Brno
+420 543 216 962
live:sekretariat_596