Jedna z priorit naší společnosti je ekologie a třídění odpadu.

Do dnešního dne se nám podařilo úspěšně zavést 7 tříděných složek, které v našem komunálním odpadu nenajdete.

PLAST

PAPÍR

HLINÍK

ŽELEZO

SKLO BAREVNÉ

SKLO BÍLÉ

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Tímto způsobem jsme omezili produkci komunálního odpadu o 75 % ze svozu každý týden na svoz jednou za měsíc.

Třídíte ještě víc? Zavolejte nám, napište nám, inspirujte nás.

Třídíte méně, nevadí. Podívejte se na další možnosti.

PLAST

Do plastu patří: fólie, sáčky, plastové tašky, sešlapané PET lahve (může být i s víčkem), obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky (od jogurtů, mléčných výrobků), balící fólie od spotřebního zboží, plastové cd obaly (nikoliv cd samotné), polystyrén (velké kusy ideálně rozkouskovat).

PET 1 Polyethylen tereftalát
HDPE 2 Vysokohustotní polyetylén (mikroten)
PE-HD 2
LDPE 4 Nízkohustotní polyetylén
PE-LD 4 Nízkohustotní polyetylén
PP 5 Polypropylén
PS 6 Polystyren

7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Ostatní druhy plastů

Do plastu nepatří: mastné obaly, obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od oleje (ani kuchyňského, pokud není láhev vymytá), obaly žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny, novodurové trubky.

PAPÍR

Do papíru patří: kancelářský papír, sešity, noviny, časopisy, reklamní letáky, krabice očištěné od plastových pásek, kartony, lepenka.

PAP 20 Vlnitá lepenka
PAP 21 Hladká lepenka, časopisy, dopisy
PAP 22 Papír
PAP 23 Papír (karton)
PAP 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 Papír

Do papíru nepatří: mokré, mastné a znečištěné papíry, voskový a uhlový papír (kopírák), termopapír, použité papírové kapesníky, hygienické vložky, obvazy, obaly ze směsi papíru a jiného materiálu (např. tetra-pak)

SMĚSNÝ ODPAD

Do směsného odpadu patří: v podstatě všechny drobné odpady, které se nedají recyklovat, nepatří do sběrného dvora a nejsou nebezpečným odpadem. Dále věci, které zdánlivě patří do tříděného odpadu, ale už se recyklovat nedají (např. rulička od toaletního papíru, papírové plato od vajec) a nebo jsou znečištěné (např. tuba od zubní pasty). Kombinované obaly se jednotně označují velkým písmenem C, které znamená, že jde o kombinovaný obal a lomenou čarou (/), za ní následuje označení materiálu, který v daném výrobku množstevně převažuje (např. C/PAP, C/ALUE/LDPE, C/PAP/ALU). 

C/PAP 81 Papír a lepenka/ plast
C/PAP/ALU 84 Papír a lepenka/ plast/hliník
C/PE 84 Kombinace papíru a dalšího materiálu
C/různé 80 Papír a lepenka/ různé kovy
C/různé 82 Papír a lepenka/ hliník
C/různé 83 Papír a lepenka/ ocelový pocínovaný plech
C/různé 85 Papír a lepenka/ plast/ hliník/ ocelový pocínovaný plech
C/různé 90 Plast/ hliník
C/různé 91 Plast/ ocelový pocínovaný plech
C/různé 92 Plast/ různé kovy
C/různé 95 Sklo/ plast
C/různé 96 Sklo/ hliník
C/různé 97 Sklo/ ocelový pocínovaný plech
C/různé 98 Sklo/ různé kovy
BOPP Biaxiální polypropylen folie
ABS 9 ABS plasty - většinou nejdou recyklovat

Do směsného odpadu nepatří: recyklovatelný odpad, nebezpečný odpad, nadměrný opad (např. nábytek), tráva, klacky, nebezpečný odpad (např. zářivky, baterie, tonery, pneumatiky), elektronika... 

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Do nebezpečného odpadu patří:  léky (ty se odevzdávají v lékárnách), zářivky, výbojky, akumulátory, baterie, ledničky, mrazničky, barvy, lepidla a oleje, pneumatiky, počítače, elektronika, tonery do tiskáren. Všechny tyto výrobky je nutné odevzdat ve Sběrných dvorech (elektroniku a běžné baterie i v prodejnách elektroniky), případně počkat, až obec uspořádá mobilní svoz nebezpečného odpadu. Vyhozením těchto věcí do směsi či dokonce někam do lesa dochází k výraznému zatížení životního prostředí, neboť z materiálu se uvolňují jedy, které přírodu trvale a dlouhodobě poškozují. 

AKTUÁLNĚ!!!

Přejeme Vám úspěšný rok 2024.

TOPlist

J.K. facility s.r.o.
Rooseveltova 593/10
602 00 Brno
+420 543 216 962
live:sekretariat_596