Proč provádět školení osob obsluhujících a provozujících elektrická zařízení?

 • Protože elektrické zařízení představuje zvýšenou míru ohrožení života a zdraví při jeho obsluze a práci.
 • Protože prevence úrazu znamená mít odpovídající znalosti jak pro práci, tak i pro obsluhu elektrického zařízení.
 • Protože odborná kvalifikace je na základě zákona č. 250/2022 Sb. předmětem kontrol dozorových orgánů a zejména při šetření úrazů způsobených elektrickou energií.
 • Pro omezení rozsahu škod na zdraví a majetku včasnou a účinnou reakcí školených osob.

Co Vám můžeme nabídnout?

 • Naučíme Vás bezpečné obsluze a práci na elektrických zařízeních, provedeme nutnou legislativou a představíme zásady první pomoci.
 • Nabízíme možnost firemního školení, které Vás připraví k bezpečné práci i ke zkoušce.
 • Zkoušky a přezkoušení dle zákona č. 250/2022 Sb. a NV 194/2022 Sb. přímo ve Vaší společnosti.

Nejbližší termíny školení:

termín téma          hodina       volná místa
5. 10. 2022 VETZ 8:30 obsazeno
7. 10. 2022 § 4, § 6 (b. 8) 8:00 4
11. 10. 2022 § 4, § 6 (b. 8) 8:00 obsazeno
14. 10. 2022 § 4, § 6 (b. 8) 12:00 5

Domluva termínů: po - pá 8:00 - 16:00

E-mail: sekretariat@jkfacility.cz

 

Co je třeba ke zkoušce?

 • Vyplněná přihláška pro § 4 a § 6 bod 8 nebo přihláška pro elektrotechniky § 6 a 7.
 • Potvrzení zdravotní způsobilosti k činnosti na elektrickém zařízení. (součástí přihlášky, nebo samostatně)
 • Doklad o dosaženém odborném vzdělání - pouze pro § 6 a 7. (výuční list, maturitní vysvědčení atd.)
 • Stávající osvědčení (pokud bylo vydáno)
 • Potvrzení praxe.
 • Adresa trvalého bydliště, datum narození. (doklad totožnosti)

Rozsah námi prováděných školení a zkoušek NV 194/2022 Sb.:

 • § 4    - osoba poučená
 • § 6    - elektrotechnik bez praxe
 • § 6    - elektrotechnik pro samostatnou činnost
 • § 6    - bod 8a pracovníci vědeckých, výzkumných a vývojových ústavů
 • § 6    - bod 8b učitelé na školách
 • § 7    - vedoucí elektrotechnik pro řízení činnosti, řízení provozu a projektování bez autorizace

 

 

 

 

AKTUÁLNĚ!!!

Od 1. 7. 2022 je platný zákon č. 250/2021 Sb. o vyhrazených technických zařízeních.

Od 1. 7. 2022 platí nové navazující prováděcí předpisy NV č. 190/2022 Sb. pro vyhrazená elektrická zařízení, NV č. 191/2022 Sb. pro vyhrazená plynová zařízení, NV č. 192/2022 Sb. pro vyhrazená tlaková zařízení, NV č. 193/2022 Sb. pro vyhrazená zdvihací zařízení, NV č. 194/2022 Sb. odborná způsobilost na EZ.

POZOR!

Pro naše stávající zákazníky se nic nemění. Vše za Vás hlídáme a zavádíme s předstihem.

 

TOPlist

J.K. facility s.r.o.
Rooseveltova 593/10
602 00 Brno
+420 543 216 962
live:sekretariat_596