Proč provádět školení dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb.?

 • Protože elektrické zařízení představuje zvýšenou míru ohrožení života a zdraví při jeho obsluze a práci.
 • Protože prevence úrazu znamená mít odpovídající znalosti jak pro práci, tak pro obsluhu elektrického zařízení.
 • Protože odborná kvalifikace je předmětem kontrol dozorových orgánů a zejména při šetření úrazů způsobených elektrickou energií.
 • Pro omezení rozsahu škod na zdraví a majetku včasnou a účinnou reakcí.

Co Vám můžeme nabídnout?

 • Naučíme Vás bezpečné obsluze a práci na elektrických zařízeních, provedeme nutnou legislativou a představíme zásady první pomoci.
 • Nabízíme možnost firemního školení a zkoušky přímo ve Vaší společnosti.
 • Přezkoušení probíhá v souladu s požadavkem §14 Vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Nejbližší termíny školení:

termín téma          hodina       volná místa
14. 4. 2022 § 4, § 11 13:00 3
26. 4. 2022 § 4 13:00 obsazeno
28. 4. 2022 § 4, § 11 12:30 8
29. 4. 2022 § 4 7:30 obsazeno

Domluva termínů: po - pá 8:00 - 16:00

E-mail: sekretariat@jkfacility.cz

 

Co je třeba ke zkoušce?

 • Vyplněná přihláška pro § 4 a § 11 nebo přihláška pro elektrotechniky § 5 a vyšší.
 • Potvrzení zdravotní způsobilosti k činnosti na elektrickém zařízení. (součástí přihlášky, nebo samostatně)
 • Doklad o dosaženém odborném vzdělání - pouze pro § 5 a vyšší. (výuční list, maturitní vysvědčení atd.)
 • Stávající osvědčení dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb.– pouze pro § 6 a vyšší. (pokud bylo vydáno)
 • Potvrzení praxe.
 • Adresa trvalého bydliště, datum narození. (doklad totožnosti)

Rozsah námi prováděných školení a zkoušek dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb.:

 • § 3    - pracovníci seznámení
 • § 4    - pracovníci poučení
 • § 5    - pracovníci znalí
 • § 6    - pracovníci pro samostatnou činnost
 • § 7    - pracovníci pro řízení činnosti
 • § 8    - pracovníci pro řízení provozu
 • § 10  - pracovníci pro projektování a vedení projektování
 • § 11  - kvalifikace ve zvláštních případech (pro vědecké pracovníky a učitele na školách)

 

 

 

 

AKTUÁLNĚ!!!

Vážení zákazníci, děkujeme za důvěru, kterou jste nám dali v roce 2021 a přejeme Vám vydařený rok 2022.

 

TOPlist

J.K. facility s.r.o.
Rooseveltova 593/10
602 00 Brno
+420 543 216 962
live:sekretariat_596