Proč provádět školení osob obsluhujících a provozujících elektrická zařízení?

 • Protože elektrické zařízení představuje zvýšenou míru ohrožení života a zdraví při jeho obsluze a práci.
 • Protože prevence úrazu znamená mít odpovídající znalosti jak pro práci, tak i pro obsluhu elektrického zařízení.
 • Protože odborná kvalifikace je na základě zákona č. 250/2021 Sb. předmětem kontrol dozorových orgánů a zejména při šetření úrazů způsobených elektrickou energií.
 • Pro omezení rozsahu škod na zdraví a majetku včasnou a účinnou reakcí školených osob.

Co Vám můžeme nabídnout?

 • Naučíme Vás bezpečné obsluze a práci na elektrických zařízeních, provedeme nutnou legislativou a představíme zásady první pomoci.
 • Nabízíme možnost firemního školení, které Vás připraví k bezpečné práci i ke zkoušce.
 • Zkoušky a přezkoušení dle zákona č. 250/2021 Sb. a NV 194/2022 Sb. přímo ve Vaší společnosti.

Nejbližší termíny školení:

termín téma          hodina       volná místa
28. 5. 2024 NV 194 § 4 a 6(8b) 14:00 - 16:00 obsazeno
4. 6. 2024 Z 250, NV 190a194 8:00 - 15:00 obsazeno
11. 6 2024 Z 250, NV 190a194 8:00 - 15:00 obsazeno
18. 6. 2024 Z 250, NV 190a194 8:00 - 15:00 obsazeno
25. 6. 2024 NV 194 § 4 a 6(8b) 12:00 - 14:00 8

Domluva termínů: po - pá 8:00 - 15:00

E-mail: sekretariat@jkfacility.cz

 

Co je třeba ke zkoušce?

 • Vyplněná přihláška.
 • Potvrzení zdravotní způsobilosti k činnosti na elektrickém zařízení. (součástí přihlášky, nebo samostatně)
 • Doklad o dosaženém odborném vzdělání - pouze pro § 6 a 7. (výuční list, maturitní vysvědčení atd.)
 • Stávající osvědčení. (pokud bylo vydáno)
 • Potvrzení praxe.
 • Adresa trvalého bydliště, datum narození. (doklad totožnosti)

Rozsah námi prováděných školení a zkoušek NV 194/2022 Sb.:

 • § 4    - osoba poučená - přihláška
 • § 6    - elektrotechnik bez praxe - přihláška
 • § 6    - elektrotechnik pro samostatnou činnost - přihláška
 • § 6    - bod 8a pracovníci vědeckých, výzkumných a vývojových ústavů - přihláška
 • § 6    - bod 8b učitelé na školách - přihláška
 • § 7    - vedoucí elektrotechnik pro řízení činnosti, řízení provozu a projektování bez autorizace - přihláška

 

 

 

AKTUÁLNĚ!!!

Přejeme Vám úspěšný rok 2024.

TOPlist

J.K. facility s.r.o.
Rooseveltova 593/10
602 00 Brno
+420 543 216 962
live:sekretariat_596