J.K. facility s.r.o.

Společnost byla založena v roce 2009 na základě poptávky po zajištění kvalitních a spolehlivých služeb v oblasti technické správy budov. Vznikla ve spolupráci s J.K. marketing s.r.o., která již řadu let plní úkoly v prevenci rizik bezpečnosti práce a požární ochrany. Postupně se vyprofilovala ve společnost provádějící revizní činnost a technickoorganizační poradenství. Zajišťuje revize elektro, plynu, požární ochrany, odborné školení zaměstnanců a technickou správu nemovitostí.

J.K. facility s.r.o. je součástí skupiny J.K. group.cz, která se zaměřuje na komplexní služby pro podnikatelskou veřejnost a státní správu.

Součástí skupiny J.K. group.cz jsou:

J.K. marketing s.r.o.

oblast požární ochrany a plnění úkolů v prevenci rizik bezpečnosti o ochrany zdraví při práci

 J.K. advisory service s.r.o.

vzdělávání zaměstnanců, ochrana osobních údajů, likvidace a archivace dokumentů, marketingové služby

Sodale s.r.o.

technická správa nemovitostí, revize plynu, školení zaměstnanců, technický audit nemovitostí

AKTUÁLNĚ!!!

Přejeme Vám úspěšný rok 2024.

TOPlist

J.K. facility s.r.o.
Rooseveltova 593/10
602 00 Brno
+420 543 216 962
live:sekretariat_596