Legislativa

Kdo je povinen revize zajistit:

  • Zaměstnavatelé - jsou povinni vyhledávat rizika na pracovištích a zodpovídají za dodržení zásad bezpečnosti práce (zákon 262/2006 Sb. - zákoník práce)
  • Provozovatelé - zodpovídají za bezpečný stav elektrického zařízení v souladu s platnými normami (zákon č. 309/2006 Sb.)
  • Zhotovitelé - jsou povinni zajistit revize a zkoušky jimi dokončených instalací.(vyhl. č. 48/1982 Sb. a 73/2010 Sb.),
  • Výrobci - jsou u každého výrobku povinni zajistit výstupní kontrolu, kusovou zkoušku apod.(NV č. 17/2003 Sb.)

Kdo revize provádí:

Revizní technik je pro svého klienta odborným znalcem v oboru elektro, protože přejímá zodpovědnost za stav jeho elektrických zařízení.  Je tedy velmi dobrým spojencem majitele elektrické instalace, strojů či spotřebičů. Revizní technik dokáže odhalit nebezpečí a poukázat na rizika spojená s provozováním nevhodných či dokonce nevyhovujících a nebezpečných zařízení. 

Vyskytne-li se problém, naši revizní technici Vám dokáží poradit a navrhnout řešení.

AKTUÁLNĚ!!!

Přejeme Vám úspěšný rok 2024.

TOPlist

J.K. facility s.r.o.
Rooseveltova 593/10
602 00 Brno
+420 543 216 962
live:sekretariat_596